Tuesday, December 28, 2010

Kerja kursus Pendidikan Moral SPM

SMK AMINUDDIN BAKI, 31200 CHEMOR PERAK
KERJA KURSUS PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN LIMA


KERJA KURSUS INI ADALAH LANJUTAN DARI KERJA KURSUS PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 4

PENULISAN ESEI

1. Gagasan Satu Malaysia. Apakah peranan dan sumbangan saya sebagai seorang pelajar untuk menjayakan gagasan  tersebut.

2. Jelaskan Cita-cita anda dan cara anda  berusaha mencapainya

3. Keluarga saya dan cara-cara kami mewujudkan keluarga bahagia.

4. Cara-cara menjadi seorang rakyat Malaysia yang berguna

5. Nyatakan aktiviti kokurikulum di sekolah anda dan huraikan kebaikan-kebaikan menceburi aktiviti kokurikulum di sekolah.

6. Pencemaran alam Alam sekitar dan langkah-langkah mengatasinya

7. Kemalangan jalanraya merupakan isu Negara pada masa kini. Huraikan cara-cara anda dapaat mengelakkan kemalangan jalanraya berasarkan nilai moral.

8. Jelaskan persiapan dan perlaksanaan anda dan rakan-rakan untuk meraikan hari kemerdekaan Malaysia di peringkat sekolah.

9. Hujan emas di negeri orang lebih baik hujan batu di negeri sendiri.  Huraikan mksud peribahasa di atas berdasarkan nilai moral.

10. Malaysia terkenal di Rantau Asia Tenggara kerana hubungan baikdengan negara-negara jiran seperti Singapura, Thailand, Indonesia dan Filipina.  Bagaimanakah kita dapat mengekalkan hubungan yang baik ini supaya nama  Negara kita Malaysia harum di mata dunia.

Arahan:

Anda dikehendaki menulis 4 tajuk esei daripada 10 tajuk yang diberi.

No comments:

Post a Comment